• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 12/08/2016
Ban hành Danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu
Số ký hiệu 09/2012/TT-BTTTT Ngày ban hành 06/07/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 22/08/2012
Nguồn thu thập Công báo số 467 + 468 Ngày đăng công báo 31/07/2012
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BTTTT Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương Ngày hết hiệu lực 12/08/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.