• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/07/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 29/11/2004
Về việc ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Số ký hiệu 137/TCCP-CCVC Ngày ban hành 11/07/1996
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/07/1996
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Phó Trưởng ban Phan Ngọc Tường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Ngày hết hiệu lực 29/11/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.