• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/07/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 2287/QĐ-BNN-VP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/07/2007 Văn bản được ban hành 2287/QĐ-BNN-VP
30/07/2007 Văn bản có hiệu lực 2287/QĐ-BNN-VP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.