• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/2020
Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu 16/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/09/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/09/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Sở hữu trí tuệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Chủ tịch  
Phạm vi
  • Hòa Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.