• Nghị quyết 170/2018/NQ-HĐND

  V/v quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

  12/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 184/2018/NQ-HĐND

  V/v quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020

  12/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 188/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2020

  12/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 189/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022

  12/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 190/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  12/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 173/2018/NQ-HĐND

  Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường trục trung tâm Khu đại học Phố Hiến (Đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)

  12/12/2018

  12/12/2018

 • Nghị quyết 169/2018/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  12/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 182/2018/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

  12/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của HĐND tỉnh

  13/07/2018

  01/08/2018

 • Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ( đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376)

  13/07/2018

  01/08/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.