• Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  19/09/2019

  01/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

  Sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng với Ban Quản lý dự án kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận Tải thành Ban Quản lý dự án đầu tư công trình Giao thông - xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

  23/08/2019

  03/09/2019

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  22/08/2019

  01/09/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng , duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/08/2019

  05/09/2019

 • Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

  Sáp nhập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thành Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

  18/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  02/07/2019

  12/07/2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Hợp nhất Phòng khám – Quản lý sức khỏe và Viện điều dưỡng – Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh trực thuộc ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thành Trung tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên và chuyển giao về trực thuộc Sở Y tế quản lý.

  27/06/2019

  15/07/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

  09/05/2019

  20/05/2019

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định Quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng yên

  18/04/2019

  01/05/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.