• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/09/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 137/2016/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/09/2016 Văn bản được ban hành 137/2016/TT-BTC
22/09/2016 Văn bản có hiệu lực 137/2016/TT-BTC
01/01/2017 Văn bản hết hiệu lực 137/2016/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.