• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 17/2019/QĐUBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/03/2019 Văn bản được ban hành 17/2019/QĐUBND
20/03/2019 Văn bản có hiệu lực 17/2019/QĐUBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.