• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 10/12/2018
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 11/2011/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/03/2011 Văn bản được ban hành 11/2011/QĐ-UBND
03/04/2011 Văn bản có hiệu lực 11/2011/QĐ-UBND
27/08/2012 Bị bãi bỏ 1 phần 41/2012/QĐ-UBND
27/08/2012 Được bổ sung 41/2012/QĐ-UBND
10/12/2018 Văn bản hết hiệu lực 11/2011/QĐ-UBND
10/12/2018 Bị thay thế 40/2018/QĐ- UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.