• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2013
Lịch sử hiệu lực: Luật 08/1998/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/05/1998 Văn bản được ban hành 08/1998/QH10
01/01/1999 Văn bản có hiệu lực 08/1998/QH10
01/01/2013 Văn bản hết hiệu lực 08/1998/QH10
01/01/2013 Bị thay thế 17/2012/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.