• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2010
Sửa đổi, bổ sung điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên
Số ký hiệu 07/2008/PL-UBTVQH12 Ngày ban hành 22/11/2008
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/01/2009
Nguồn thu thập Công báo số 105+106, năm 2009 Ngày đăng công báo 01/02/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 45/2009/QH12 Thuế tài nguyên Ngày hết hiệu lực 01/07/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.