• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 09/12/2012
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo
Số ký hiệu 163/2009/TT-BTC Ngày ban hành 13/08/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/09/2009
Nguồn thu thập Công báo số 427+428, năm 2009 Ngày đăng công báo 02/09/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 182/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục i hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngày hết hiệu lực 09/12/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.