• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2011
Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh
Số ký hiệu 06/2011/TT-BNV Ngày ban hành 01/03/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/04/2011
Nguồn thu thập Công báo số 153+154 Ngày đăng công báo 23/03/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.