• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2016
Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
Số ký hiệu 02/2013/TT-BTTTT Ngày ban hành 22/01/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 185+186, năm 2013 Ngày đăng công báo 08/04/2013
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Viễn thông và Internet;
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 35/2015/TT-BTTTT Quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng Ngày hết hiệu lực 15/02/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.