• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2000
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
Số ký hiệu 19/2000/QH10 Ngày ban hành 09/06/2000
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2000
Nguồn thu thập Công báo số 28, năm 2000 Ngày đăng công báo 31/07/2000
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Dầu khí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.