• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2002
Về việc điều chỉnh một phần nội dung mục 1B khoản 1 Điều 1 quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt sự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB
Số ký hiệu 52/2002/QĐ-UB Ngày ban hành 22/11/2002
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/11/2002
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Đấu thầu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Chủ tịch Nguyễn Đình Phách
Phạm vi
  • Tỉnh Hưng Yên

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.