• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam
Số ký hiệu 54/2015/TT-BGTVT Ngày ban hành 24/09/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1045 + 1046/2015 Ngày đăng công báo 16/10/2015
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Hàng hải
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Đinh La Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa theo quy định của Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2016. // Quy định chuyển tiếp Đối với tàu thuyền chưa đủ điều kiện thực hiện thủ tục điện tử theo quy định tại Thông tư này thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 8 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2012/NĐ-CP.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.