• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 30/2015/TT-BGDĐT Ngày ban hành 11/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1245 + 1246/2015 Ngày đăng công báo 28/12/2015
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục dân tộc
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.