• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Số ký hiệu 43/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành 04/10/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/11/2011
Nguồn thu thập Công báo số 529+530, năm 2011 Ngày đăng công báo 18/10/2011
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
Lĩnh vực
  • Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.