• Quyết định 45/2007/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  13/09/2007

  23/09/2007

 • Quyết định 42/2007/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cấp phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  31/08/2007

  10/09/2007

 • Quyết định 38/2007/QĐ-UBND

  Về việc quy định giá tối thiểu tàu thuyền để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

  20/08/2007

  30/08/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 36/2007/QĐ-UBND

  Ban hành quy định một số thủ tục và phân cấp, ủy quyền quản lý đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  31/07/2007

  10/08/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1339/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b thuộc khoản 1, mục II, phần B Phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kèm theo Quyết định 647/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa

  30/07/2007

  30/07/2007

 • Quyết định 29/2007/QĐ-UBND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 04/2007 ngày 26/01/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Quy định giá các loại đất năm 2007

  04/07/2007

  14/07/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 28/2007/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sỡ hữu Nhà nước, tài sản khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản thu hồi từ các dự án kết thúc có quyết định thanh lý hoặc bán đấu giá

  22/06/2007

  02/07/2007

 • Quyết định 26/2007/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

  13/06/2007

  24/06/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 1859/QĐ-UBND

  Ban hành Kế hoạch về kê khai, đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã, cơ sở trồng cấy thực vật hoang dã trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa

  10/06/2007

  10/06/2007

 • Quyết định 25/2007/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Khu công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  04/06/2007

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.