• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 21/11/2011
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số ký hiệu 40/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/12/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Phó Chủ tịch Lê Xuân Thân
Phạm vi
  • Tỉnh Khánh Hoà

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 34/2011/QĐ-UBND Về việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng và xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Ngày hết hiệu lực 21/11/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.