• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/04/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 12/01/2005
Về việc bổ sung một số quy định của Quyết định số 46/2003/QĐ-UB ngày 04/06/2003 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định giá các loại đất
Số ký hiệu 112/2004/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/04/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/04/2004
Nguồn thu thập Rà soát Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Chủ tịch PHẠM VĂN CHI
Phạm vi
  • Tỉnh Khánh Hoà

Thông tin áp dụng

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND ngày 12/01/2005
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.