• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2019
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 08/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/06/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.