• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2006
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 15/2006/QĐ-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/04/2006 Văn bản được ban hành 15/2006/QĐ-BYT
06/06/2006 Văn bản có hiệu lực 15/2006/QĐ-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.