• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/04/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 11/2008/QĐ-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/03/2008 Văn bản được ban hành 11/2008/QĐ-BTTTT
24/04/2008 Văn bản có hiệu lực 11/2008/QĐ-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.