• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/01/2009
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội
Số ký hiệu 12/2009/QĐ-TTg Ngày ban hành 19/01/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/01/2009
Nguồn thu thập Công báo số 109 + 110, năm 2009 Ngày đăng công báo 03/02/2009
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.