• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/01/2009
Về việc quy định mẫu thẻ về việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu 06/2008/QĐ-BNV Ngày ban hành 22/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/01/2009
Nguồn thu thập Công báo số 11+12, năm 2008 Ngày đăng công báo 07/01/2009
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.