• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/01/2008
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 07 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn
Số ký hiệu 198/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành 31/12/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/01/2008
Nguồn thu thập Công báo số 09+10, năm 2008 Ngày đăng công báo 06/01/2008
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.