• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2010
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình
Số ký hiệu 09/2006/QĐ-TTg Ngày ban hành 10/01/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 06/02/2006
Nguồn thu thập Công báo số 35 + 36, năm 2006 Ngày đăng công báo 22/01/2006
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại văn bản Ngày hết hiệu lực 31/12/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.