• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/06/2010
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan Việt nam ở nước ngoài
Số ký hiệu 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH Ngày ban hành 27/04/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 11/06/2010
Nguồn thu thập Công báo số 361+362, năm 2010 Ngày đăng công báo 19/06/2010
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngoại giao
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Phạm Bình Minh
Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.