• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2013
Bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Số ký hiệu 49/2013/QĐ-TTg Ngày ban hành 02/08/2013
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/09/2013
Nguồn thu thập Công báo số 475 + 476, năm 2013 Ngày đăng công báo 13/08/2013
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.