• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2009
Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012”
Số ký hiệu 554/QĐ-TTg Ngày ban hành 04/05/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/05/2009
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.