• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/04/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 24/06/2008
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức
Số ký hiệu 05/1999/TT-TCCP Ngày ban hành 27/03/1999
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 11/04/1999
Nguồn thu thập Công báo số 21, năm 1999 Ngày đăng công báo 08/06/1999
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Bộ trưởng (Trưởng ban) Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Lần lượt bị hết hiệu lực từng phần theo Thông tư 03/2006/TT-BNV hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành và Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành ( Ngày hết hiệu lực 24/06/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.