• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 09/07/2009
Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu 2437/2007/QĐ-TTCP Ngày ban hành 13/11/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/11/2007
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 1555/QĐ-TTCP Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thuộc cơ quan thanh tra Chính phủ Ngày hết hiệu lực 09/07/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.