• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2015
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 15/CT-UBND-NC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/07/2015 Văn bản được ban hành 15/CT-UBND-NC
20/07/2015 Văn bản có hiệu lực 15/CT-UBND-NC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.