• Quyết định 06/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2682/2001/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ninh Bình

  27/02/2019

  15/03/2019

 • Quyết định 05/2019/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  30/01/2019

  20/02/2019

 • Quyết định 02/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Phòng. chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

  22/01/2019

  15/02/2019

 • Quyết định 03/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  22/01/2019

  01/02/2019

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 04/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  22/01/2019

  15/02/2019

 • Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền cấp mới thẻ Bảo hiểm y tế và trợ cấp tiền mai táng phí đối với người tham gia kháng chiến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  22/11/2018

  01/01/2019

 • Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư và phân cấp thẩm quyền phê duyệt, thẩm định, thẩm tra các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư để bảo trì, cải tạo, sữa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trụ sở cơ quan, đơn vị và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  06/11/2018

  16/11/2018

 • Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  02/11/2018

  02/11/2018

 • Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện thông tin và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  31/10/2018

  10/11/2018

 • Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  23/10/2018

  03/11/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.