• Quyết định 68/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

  16/08/2017

  26/08/2017

 • Quyết định 67/2017/QĐ-UBND

  V/v bãi bỏ Quyết định số 272/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách ưu đãi đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  16/08/2017

  26/08/2017

 • Quyết định 66/2017/QĐ-UBND

  Quy định khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đến trường, trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  15/08/2017

  25/08/2017

 • Quyết định 65/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn tỉnh

  15/08/2017

  25/08/2017

 • Quyết định 64/2017/QĐ - UBND

  Về việc điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/03/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  11/08/2017

  21/08/2017

 • Quyết định 63/2017/QĐ-UBND

  Về việc quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  10/08/2017

  20/08/2017

 • Quyết định 62/2017/QĐ - UBND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi, thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  08/08/2017

  18/08/2017

 • Quyết định 61/2017/QĐ-UBND

  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại vườn quốc gia Núi chúa, tỉnh Ninh Thuận

  08/08/2017

  18/08/2017

 • Quyết định 59/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  07/08/2017

  17/08/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.