• Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  25/04/2019

  05/05/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

  09/04/2019

  19/04/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số chế độ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận.

  19/03/2019

  29/03/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức thu, vùng thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

  19/03/2019

  29/03/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  20/02/2019

  02/03/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ pháp triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2022

  15/02/2019

  25/02/2019

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Quy định về các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp 1 tại các cấp ở địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  15/02/2019

  25/02/2019

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  11/02/2019

  21/02/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực tài chính

  11/02/2019

  21/02/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.