• Quyết định 40/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  14/10/2020

  24/10/2020

 • Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  01/09/2020

  11/09/2020

 • Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  01/09/2020

  11/09/2020

 • Quyết định 38/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  01/09/2020

  11/09/2020

 • Quyết định 35/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 88/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  27/08/2020

  07/09/2020

 • Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

  14/08/2020

  29/08/2020

 • Quyết định 29/2020/QĐ-UBND

  Quy định giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  13/08/2020

  23/08/2020

 • Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  07/08/2020

  17/08/2020

 • Quyết định 28/2020/QĐ-UBND

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  03/08/2020

  13/08/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.