• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2013
Sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất
Số ký hiệu 163/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 06/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 784+785, năm 2007 Ngày đăng công báo 21/11/2007
Ngành
  • Công an
  • Công Thương
  • Khoa học và công nghệ
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
  • Thị trường trong nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 82/2013/NĐ-CP Ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất Ngày hết hiệu lực 15/09/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.