• Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình

  14/07/2020

  24/07/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

  16/06/2020

  01/07/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về Quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  03/06/2020

  01/07/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  26/05/2020

  10/06/2020

 • Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

  21/05/2020

  04/06/2020

 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

  14/05/2020

  24/05/2020

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình theo Hệ thống tự động

  08/05/2020

  18/05/2020

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Quyết định về việc QĐ Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình

  16/04/2020

  01/05/2020

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

  Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  10/03/2020

  20/03/2020

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

  Quy định chi tiết một số nội dung theo quy định của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013

  24/02/2020

  05/03/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.