• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/06/1998
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 36/1998/CT-TW
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/06/1998 Văn bản được ban hành 36/1998/CT-TW
25/06/1998 Văn bản có hiệu lực 36/1998/CT-TW
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.