• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/11/1990
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 46/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 27 tháng 11 năm 1990

CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QB

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời việc chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép

________________________

Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta tình hình chặt phá, phá rừng, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép rất phức tạp, có nhiều loại gỗ quý hiếm bị chặt phá nghiêm trọng. Tình hình trật tự xã hội ở một số địa điểm buôn bán lâm sản rất lộn xộn, có những phần tử buôn bán trái phép ngang nhiên chống lại người thi hành nhiệm vụ.

Để ngăn chặn nạn phá rừng, khai thác buôn bán lâm sản trái phép, UBND tỉnh yêu cầu:

1/ Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, LLVT và nhân dân pháp lệnh bảo vệ rừng để mọi người cùng thực hiện.

2/ Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng tập thể, tổ chức và Nhà nước để buôn bán gỗ trái phép, nhất là việc thu gom các loại gỗ trên địa bàn tỉnh, lập lại kỷ cương về khai thác, mua bán lâm sản.

3/ Các ngành chức năng phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc chặt phá rừng, mua bán lâm sản trái phép trong phạm vi toàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm pháp lệnh bảo vệ rừng.

4/ Thành lập ban chỉ đạo một đợt kiểm tra lâm sản, gồm các ngành Lâm nghiệp, Công an, Quân sự, Thanh tra do sở Lâm nghiệp làm chủ trì cùng các ngành, các địa phương đó kiểm tra việc khai thác, mua bán lâm sản trên toàn tỉnh để xử lý kịp thời. Đặc biệt tập trung kiểm tra xử lý ở các tụ điểm ga tàu huyện Lệ Thuỷ, Bố Trạch, Tuyên Hoá.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Khắc Hồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.