• Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/03/2020

  10/04/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  25/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2020

  18/12/2019

  30/12/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam

  12/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

  28/11/2019

  10/12/2019

 • Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  06/11/2019

  17/11/2019

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình,tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/10/2019

  15/11/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

  09/09/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/08/2019

  15/09/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.