• Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  04/10/2019

  15/10/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

  18/09/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

  09/09/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/08/2019

  15/09/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

  24/07/2019

  10/08/2019

 • Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

  Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

  Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa ban tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 08B/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 07b/2019/NQ-HĐND

  Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  12/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.