• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2021
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu 12/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/07/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/08/2021
Nguồn thu thập Bản ký số Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch  
Phạm vi
  • Tỉnh Quảng Nam

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.