• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Số ký hiệu 82/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 12/10/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/12/2009
Nguồn thu thập Công báo số 481+482, năm 2009 Ngày đăng công báo 22/10/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 74/2011/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Ngày hết hiệu lực 01/01/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.