• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz”
Số ký hiệu 14/2015/TT-BTTTT Ngày ban hành 15/06/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 643+644, năm 2015 Ngày đăng công báo 01/07/2015
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.