• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2005
Sửa đổi khoản 4, khoản 6 điều 1 Quyết định số 1696 ngày 09 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển các xí nghiệp: vân tải ô tô, xây lắp, dịch vụ đời sống của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại Dệt Nam Định.
Số ký hiệu 2853/QĐ-BCN Ngày ban hành 09/09/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/09/2005
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công nghiệp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công nghiệp Thứ trưởng Bùi Xuân Khu
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.