• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/1993
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 61/TC-TCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/07/1993 Văn bản được ban hành 61/TC-TCT
01/09/1993 Văn bản có hiệu lực 61/TC-TCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.