• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 29/2017/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/09/2017 Văn bản được ban hành 29/2017/TT-BGTVT
15/10/2017 Văn bản có hiệu lực 29/2017/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.