• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 01/2008/QĐ-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/01/2008 Văn bản được ban hành 01/2008/QĐ-BGTVT
24/02/2008 Văn bản có hiệu lực 01/2008/QĐ-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.